Курс для тест-інженерів, які прагнуть розвивати навички у напрямку автоматизованого тестування. На курсі студенти вивчатимуть мову програмування Python з основ до рівня достатнього для написання автоматизованих сценаріїв самостійно.

Курс розрахований на 18 занять тривалістю 2,5 години кожне. 

Заняття відбуватимуться два рази на тиждень, точні дні та дата початку курсу узгоджуються — очікуйте.

Вартість курсу: 8 200 грн

Для Випускників QualityAssuranceGroup 7 500 грн.

 

Програма курсу "Автоматизованого тестування на Python"

Заняття 1:

 1. Синтаксис
 2. “Привіт Світе”. Функції вводу-виводу
 3. Типи даних
 4. Математичні оператори
 5. Оператори (if, for, while)
 6. Змінні.
 7. Функції
 8. Постулат: все є об’єктом

Заняття 2:

 1. Декоратори
 2. Вирази генератори списків
 3. Вирази ітератори
 4. Lambda - вирази
 5. Практика

Заняття 3:

 1. Функції генератори. Інструкція yield
 2. Співпрограми
 3. Замикання
 4. Практика

Заняття 4:

 1. Перетворення типів
 2. Імплементація алгоритмів
 3. Практичні завдання з функціонального програмування

Заняття 5:

 1. Поняття класу та об’єкту
 2. Структура класу. Методи __init__, __new__ i __str__
 3. Інкапсуляція в Python
 4. Декоратор @property

Заняття 6:

 1. Успадкування класів
 2. Абстрактні класи
 3. Клас, як декоратор та декорування класів
 4. Оператор import

Заняття 7:

 1. PyUnit. Структура тесту
 2. Методи assert
 3. Керування тестами за допомогою декораторів

Заняття 8:

 1. Віртуальне середовище Python: virtualenv
 2. Модуль setuptools та автоматична інсталяція залежностей

Заняття 9:

 1. PyTest. Поняття Fixture
 2. Управління скоупом тестів, які мають налаштовувати fixtures
 3. Teardowns

Заняття 10:

 1. PyTest. Параметризація тестів
 2. Data Providers
 3. Варіанти структури тестів

Заняття 11:

 1. PyTest. Налаштування тестів за допомогою conftest.py

Заняття 12:

 1. Selenium WebDriver. Вступ і поняття драйвер
 2. Локатори веб елементів: XPath, CSS, ID, tag name

Заняття 13:

 1. XPath
 2. CSS

Заняття 14:

 1. Дії над веб-елементами
 2. Очікування та таймаути

Заняття 15: Page Object

Заняття 16, 17, 18: Практикуємось у створення тестового фреймворку для веб проекту.

Запис презентації курсу Python з викладачем Павлом Мриглоцьким:

Книги по мові програмування Python завантажити безкоштовно у розділі: ІТ КНИГИ