facebook

Універсальний курс розрахований на студентів від початкового до середнього рівня знань  розуміння SQL.

Курс навчає:

  принципам побудови різних SQL запитів різної складності;

  принципам  формування та організації Баз Даних у СУБД;

  глибоко аналізувати функціональність аплікації на рівні Баз Даних;

 створення, налаштування, адміністрування SQL сервера, тестування, оптимізація;

 оперувати великими масивами інформації, приймати складні рішення;

 створювати власні Бази Даних.

Очікуваний результат у підсумку:

початківці здобудуть знання та цінні практичні навички роботи з Базами Даних, безпосередньо SQL;

досвідчені користувачі систематизують свої знання;

Курс розрахований на 12 занять тривалістю 2,5-3 години кожне. 

Заняття відбуватимуться два рази на тиждень, у Вівторок з 19:30 до 22:00 та у Суботу з 11:00 до 14:00 год.

Ціна 12 000 грн.

(9 600 грн. для для випускників QAGroup)

Детальна програма курсу "Реляційні Бази Даних / SQL"

День 1-ий

 • Моделі Баз Даних.
 • Типи ключів у Базах Даних.
 • Типи зв`язків у Базах Даних.
 • Типи команд (групи операторів) SQL.
 • Типи Даних.
 • Параметри Баз Даних.
 • Індекси та обмеження.

День 2-й

 • Вибір та встановлення клієнта Бази Даних.
 • Створення та наповнення Бази Даних.
 • Аналіз тестової бази даних, типів даних та обмежень встановлених для колонок, встановлення зв`язків між таблицями.
 • Команди групи DDL.
 • Команди DML: INSERT, UPDATE, DELETE, Базовий функціонал оператора SELECT (загальний огляд конструкції SELECT).

День 3-й

 • Розширені можливості оператора SELECT.
 • Вивчення та використання умовної(WHERE) вибірки; агрегатних функцій (MIN, MAX, COUNT, AVG, SUM); види об`єднання таблиць (INNER/OUTER(LEFT/RIGHT)JOIN, CROSS JOIN); HAVING, UNION, GROUP BY, DISTINCT, BETWEEN, IN; види та застосування підзапитів.

День 4, 5 та 6-ий

 • Вбудовані функції для різних типів даних.
 • Формування та розв’язування прикладних практичних задач на створеній тестовій базі даних по застосуванню оператора SELECT, що включає в себе близько 50-ти тестових завдань різної складності.

День 7-ий

 • Транзакції.
 • Розріз даних (Views).
 • Управління правами користувачів Бази Даниx.

День 8-ий

 • Практична робота із Транзакціями.
 • Написання та використання Views.

День 9-ий

 • Змінні.
 • Динамічні запити.
 • Збережені процедури (Stored Procedures), Тригера (Triggers).
 • Оператори розгалуження (IF/THEN/ELSE, CASE).
 • Цикли (WHILE, REPEAT, LOOP).

День 10-тий

 • Використання змінних у вибірках.
 • Формування динамічних запитів.
 • Написання збереженех процедур (Stored Procedures) та Тригерів (Triggers).
 • Практичні завдання із операторами розгалуження (IF/THEN/ELSE, CASE) та циклами (WHILE, REPEAT, LOOP).

День 11-тий

 • Майстер-клас: Пошук, означення та виправлення помилок.
 • Тестування баз даних.
 • Оптимізація запитів SQL.
 • SQL ін’єкції.

День 12-тий

 • Контрольна робота.
 • Аналіз практичної роботи.