Курс для тест-інженерів, які прагнуть розвивати навички у напрямку автоматизованого тестування. На курсі студенти вивчатимуть мову програмування Python з основ до рівня достатнього для написання автоматизованих сценаріїв самостійно.

Курс розрахований на 18 занять тривалістю 2,5 години кожне.

Заняття відбуватимуться 3 рази на тиждень, Понеділок, Середа 19:30-22:00 Субота 11:00-13:30

після 1 вересня 2018 р. Вартість курсу: 500 дол. США

До 1 вересня 2018 року 450 дол. США

 

Зареєструватися

 

Програма курсу “Автоматизованого тестування на Python”

Заняття 1:

 1. Синтаксис
 2. “Привіт Світе”. Функції вводу-виводу
 3. Типи даних
 4. Математичні оператори
 5. Оператори (if, for, while)
 6. Змінні.
 7. Функції
 8. Постулат: все є об’єктом

Заняття 2:

 1. Декоратори
 2. Вирази генератори списків
 3. Вирази ітератори
 4. Lambda – вирази
 5. Практика

Заняття 3:

 1. Функції генератори. Інструкція yield
 2. Співпрограми
 3. Замикання
 4. Практика

Заняття 4:

 1. Перетворення типів
 2. Імплементація алгоритмів
 3. Практичні завдання з функціонального програмування

Заняття 5:

 1. Поняття класу та об’єкту
 2. Структура класу. Методи __init__, __new__ i __str__
 3. Інкапсуляція в Python
 4. Декоратор @property

Заняття 6:

 1. Успадкування класів
 2. Абстрактні класи
 3. Клас, як декоратор та декорування класів
 4. Оператор import

Заняття 7:

 1. PyUnit. Структура тесту
 2. Методи assert
 3. Керування тестами за допомогою декораторів

Заняття 8:

 1. Віртуальне середовище Python: virtualenv
 2. Модуль setuptools та автоматична інсталяція залежностей

Заняття 9:

 1. PyTest. Поняття Fixture
 2. Управління скоупом тестів, які мають налаштовувати fixtures
 3. Teardowns

Заняття 10:

 1. PyTest. Параметризація тестів
 2. Data Providers
 3. Варіанти структури тестів

Заняття 11:

 1. PyTest. Налаштування тестів за допомогою conftest.py

Заняття 12:

 1. Selenium WebDriver. Вступ і поняття драйвер
 2. Локатори веб елементів: XPath, CSS, ID, tag name

Заняття 13:

 1. XPath
 2. CSS

Заняття 14:

 1. Дії над веб-елементами
 2. Очікування та таймаути

Заняття 15: Page Object

Заняття 16, 17, 18: Практикуємось у створення тестового фреймворку для веб проекту.

Запис презентації курсу Python з викладачем Павлом Мриглоцьким:

Книги по мові програмування Python завантажити безкоштовно у розділі: ІТ КНИГИ