Це універсальний курс по SQL розрахований на студентів від початкового до середнього рівня знань розуміння SQL.

Програма курсу “Реляційні Бази Даних / SQL” вдосталь включає завдань пов’язаних із роботою з Базами Даних, починаючи від принципів створення, в тому числі адміністування та налаштування SQL сервера, до найрізноманітніших (прикладних) задач, котрі можуть ставитися по реалізації, як самої Бази Даних SQL, так і її експлуатації, і закінчуючи оптимізацією та тестуванням. Тому, курс розрахований надати не просто базові знання та бачення роботи програмних продуктів та їх взаємодію із СУБД, а повні та грунтовні знання.

Окрім того, практичні роботи розроблені з тією метою, щоб кожен зміг використати отриману інформацію та лекційний матеріал для реалізації власних цілей пов’язаних із Базами Даних, їх правильною організацією, налаштуванням, управлінням та роботою із даними, оптимізацією та тестуванням.

Отже, курс “Реляційні Бази Даних / SQL” навчає:

принципам побудови різних SQL запитів різної складності;

принципам формування та організації Баз Даних у СУБД;

глибоко аналізувати функціональність аплікації на рівні Баз Даних;

створення, налаштування, адміністрування SQL сервера, тестування, оптимізація;

оперувати великими масивами інформації, приймати складні рішення;

створювати власні Бази Даних.

Очікуваний результат у підсумку:

початківці здобудуть знання та цінні практичні навички роботи з Базами Даних, безпосередньо SQL;

досвідчені користувачі систематизують свої знання;

Ціна 5 400 грн.

(4 500 грн. для для випускників QAGroup )

Зареєструватися

 

Курс розрахований на 12 занять тривалістю 2,5-3 години кожне.

Заняття відбуватимуться два рази на тиждень, у Вівторок з 19:30 до 22:00 та у Суботу з 11:00 до 14:00 год.

Детальна програма курсу “Реляційні Бази Даних /SQL”

День 1-ий

 • Моделі Баз Даних.
 • Типи ключів у Базах Даних.
 • Типи зв`язків у Базах Даних.
 • Типи команд (групи операторів) SQL.
 • Типи Даних.
 • Параметри Баз Даних.
 • Індекси та обмеження.

День 2-й

 • Вибір та встановлення клієнта Бази Даних.
 • Створення та наповнення Бази Даних.
 • Аналіз тестової бази даних, типів даних та обмежень встановлених для колонок, встановлення зв`язків між таблицями.
 • Команди групи DDL.
 • Команди DML: INSERT, UPDATE, DELETE, Базовий функціонал оператора SELECT (загальний огляд конструкції SELECT).

День 3-й

 • Розширені можливості оператора SELECT.
 • Вивчення та використання умовної(WHERE) вибірки; агрегатних функцій (MIN, MAX, COUNT, AVG, SUM); види об`єднання таблиць (INNER/OUTER(LEFT/RIGHT)JOIN, CROSS JOIN); HAVING, UNION, GROUP BY, DISTINCT, BETWEEN, IN; види та застосування підзапитів.

День 4, 5 та 6-ий

 • Вбудовані функції для різних типів даних.
 • Формування та розв’язування прикладних практичних задач на створеній тестовій базі даних по застосуванню оператора SELECT, що включає в себе близько 50-ти тестових завдань різної складності.

День 7-ий

 • Транзакції.
 • Розріз даних (Views).
 • Управління правами користувачів Бази Даниx.

День 8-ий

 • Практична робота із Транзакціями.
 • Написання та використання Views.

День 9-ий

 • Змінні.
 • Динамічні запити.
 • Збережені процедури (Stored Procedures), Тригера (Triggers).
 • Оператори розгалуження (IF/THEN/ELSE, CASE).
 • Цикли (WHILE, REPEAT, LOOP).

День 10-тий

 • Використання змінних у вибірках.
 • Формування динамічних запитів.
 • Написання збереженех процедур (Stored Procedures) та Тригерів (Triggers).
 • Практичні завдання із операторами розгалуження (IF/THEN/ELSE, CASE) та циклами (WHILE, REPEAT, LOOP).

День 11-тий

 • Майстер-клас: Пошук, означення та виправлення помилок.
 • Тестування баз даних.
 • Оптимізація запитів SQL.
 • SQL ін’єкції.

День 12-тий

 • Контрольна робота.
 • Аналіз практичної роботи.

Книги по SQL завантажити безкоштовно у розділі: ІТ КНИГИ