Основні елементи вимог:

 • Type
 • ID
 • Name / Summary / Title
 • Event Flow
 • Pre-conditions
 • Post-conditions
 • Dependencies
 • Priority
 • Status

Type — вид вимог, наприклад:

 • Functional — функціональні;
 • Non-functional — нефункціональні;
 • Interface — вимоги до інтерфейсу;
 • Operational — операційні.

Зазвичай вимоги в документі групуються по типу.

ID — ідентифікаційний номер кожної вимоги повинен бути унікальним на всьому проекті і незмінним, по ньому можна звернутись до вимоги (дати посилання в описі помилки, тестовому випадку, листі чи будь-якому іншому документі, обговоренні).

Name / Summary / Title — ім’я, короткий зміст чи назва.

Event Flow — послідовність подій.

Pre-conditions — передумови або що має бути виконане до виконання вимоги.

Post-conditions — післяумови або що має бути виконане після виконання вимоги.

Dependencies — залежності цієї вимоги від іншої(-их) або її взаємодія з іншими вимогами.

Priority — приорітет вимоги. Приорітизація вимог використовується в управлінні продуктом програмного забезпечення для визначення того, які саме вимоги до програмного продукту повинні бути включені в певний реліз, чи інакше реалізовані у першу чергу.

Рівні вимог можуть позначатися числами або через пріоритетність:

 • High — високий;
 • Medium — середній;
 • Low — низький.

Status — статус вимоги надає інформацію про вимогу, бувають:

 • New — новий;
 • Approved — затверджений;
 • Declined — відмінений;
 • Postponed — відкладений;
 • Duplicates — дублює інший.