Початок цієї шпаргалки: 80+ найпоширеніших запитань з тестування API, REST та SOAP стилей веб-служб на співбесідах та технічних інтерв’ю

Отже, SOAP — це протокол обміну структурованими повідомленнями в розподіленому
обчислювальному середовищі. Підтримується консорціумом W3C (http://www.w3.org/TR/soap/).

SOAP веб-сервіс — це базова однонаправлена ​​модель з’єднання, що забезпечує узгоджену передачу повідомлення від відправника до одержувача, потенційно допускає наявність посередників, які можуть обробляти частину повідомлення або додавати до нього додаткові елементи.

SOAP є найголовнішою частиною технології Web-сервісів, здійснює перенесення даних по мережі з одного місця в інше.

SOAP забезпечує доставку даних веб-сервісів. SOAP дозволяє відправнику і одержувачу XML-документів підтримувати загальний протокол передачі даних, що забезпечує ефективність мережевого зв’язку.

Питання №55 Які відмінності між SOAP і REST?

SOAPREST
SOAP – це протоколREST – це архітектурний стиль
SOAP означає протокол доступу до об’єктівREST означає перенос репрезентативного стану
SOAP не може використовувати
REST, тому що це протокол, а
REST це архітектурний паттерн
REST може використовувати служби SOAP тому, що REST – це концепція і може використовувати будь-які протоколи, такі як HTTP, SOAP
SOAP використовує сервісні інтерфейси для розкриття бізнес-логікиREST використовує уніфіковані ідентифікатори ресурсу для розкриття бізнес-логіки
SOAP визначає суворо дотримувані стандартиREST не визначає занадто багато стандартів, на відміну від SOAP
SOAP вимагає більшу пропускну здатність полоси та ресурсу аніж RESTREST вимагає меншу пропускну здатність полоси та ресурсу аніж SOAP
SOAP визначає свою власну безпекуWeb-служби RESTful наслідують заходи безпеки від основного носія
SOAP дозволяє тільки формат XMLREST дозволяє використовувати різноманітні формати даних, такі як звичайний текст, HTML, XML, JSON тощо
SOAP дані не кешуютьсяREST  дані кешуються
SOAP подібний до десктопного додатку користувача, який приховано спілкується з серверомREST подібний до браузера та використовує стандартні методи. Додаток повинен міститися всередині нього
SOAP повільніший, аніж RESTREST швидший за SOAP
SOAP менш уживаний, аніж RESTREST частіш уживаний, аніж SOAP
SOAP працює на HTTP, але огортає повідомлення в оболонку
REST використовує заголовки HTTP для зберігання мета-інформації

Питання №56 Як працює SOAP?

Протокол SOAP не розрізняє виклик процедури і відповідь на неї, а просто визначає формат послання (message) у вигляді документу XML. Послання може містити виклик процедури, відповідь на неї, запит на виконання якихось інших дій або просто текст. Специфікацію SOAP не цікавить вміст послання, вона задає тільки його оформлення.

 1. Запит, який протокол SOAP надсилає, надходить на сервер, до якого можна отримати доступ за допомогою об’єкта сервера.
 2. Інтерфейс користувача створює деякі файли або методи, що складаються з об’єкта сервера та імені інтерфейсу для об’єкта сервера. Вона також містить іншу інформацію, таку як ім’я інтерфейсу та методи.
 3. Протокол SOAP використовує HTTP для відправки XML на сервер за допомогою методу POST, сервер аналізує запрос і надсилає результат клієнту.
 4. Сервер створює більше XML, що складаються з відповідей на запит інтерфейсу користувача за допомогою HTTP.

Питання №57 Назвіть приклади коли використовується SOAP API?

Використовуйте SOAP API для створення, отримання, оновлення або видалення записів, таких як облікові записи, похідні та визначені користувачем об’єкти. Ви також можете застосовувати SOAP API для керування паролями, виконання пошуків тощо, використовуючи SOAP API на будь-якій мові, яка підтримується веб-службами.

Питання №58 ​​Які засоби, надані SOAP?

 • PutAddress(): використовується для введення адреси на веб-сторінці і має примірник адреси в запиті SOAP.
 • PutListing(): використовується для вставки повного XML-документа на веб-сторінку. Він отримує XML-файл як аргумент і переносить XML-файл у зв’язок XML-парсера, який читає його і вставляє його у запит SOAP як параметр.
 • GetAddress(): використовується для отримання імені запиту і отримує результат, який найкраще відповідає запиту. Ім’я надсилається до запиту SOAP у формі символьного рядка тексту.
 • GetAllListing(): використовується для повернення повного списку у формат XML.

Питання №59 З якими перешкодами зіштовхуються користувачі при використанні SOAP?

Механізм безпеки брандмауеру складає найбільшу перешкоду для користувачів при використанні SOAP. Брандмауер блокує всі порти, залишаючи декілька таких, як HTTP-порт 80 і порт HTTP, що використовується SOAP завдяки обходу брандмауера. Технічно проблему з SOAP можна визначити як те, що SOAP не розрізняє специфікацію для транспортування повідомлень зі специфікацією структури повідомлень.

Питання №60 Які існують підходи розробки SOAP веб-сервісів?

Стосовно розробки SOAP веб-служб, розрізняють два різних способи описаних нижче:

 • Підхід першого контракту («Contract-first approach»): контракт спочатку визначається XML і WSDL, а потім використовуються Java-класи для реалізації цього контакту.
 • Підхід останнього контакту («Contract-last approach»): Спочатку визначаються Java-класи, а потім створюється контракт, який зазвичай є WSDL-файлом, що генерується з класу Java.

Найпопулярнішим підходом є метод «Contract-first».

Питання №61 З яких елементів складається структура повідомлень SOAP?

Як ми уже зазначали SOAP-повідомлення — це XML-документ. І складається таких основних елементів.

«Конвертик» (SOAP Envelope): це обов’язковий кореневий елемент, який переводить документ XML і визначає початок і кінець повідомлення.

Заголовок (SOAP Header): це необов’язковий елемент, який містить інформацію про відправлене повідомлення.

Тіло (SOAP Body): Він містить дані XML, що містять повідомлення, що надсилається.

Помилка (Fault): надає інформацію про помилки, що сталися під час обробки повідомлення.

Soap message example Приклади SOAP повідомлень

Пропонуємо переглянути за цим посиланням Вікі

Питання №62 Які правила синтаксису для повідомлення SOAP?

 • Необхідно використовувати закодований XML (encoded XML)
 • Необхідно використовувати огортання у конверт (Envelope) простору імен
 • Необхідно використовувати кодування простору імен
 • Синтаксис не повинен містити посилання DTD
 • Всередині не повинно міститися інструкцій обробки XML

Питання №63 Що таке транспортний метод в SOAP?

SOAP використовує прикладний рівень і транспортний рівень мережі; HTTP і SMTP — це валідний протокол прикладного рівня, який використовується як транспорт для SOAP. HTTP є більш пріорітетним, оскільки він добре працює з існуючою інфраструктурою Інтернету, зокрема з брандмауерами. Хоча запити SOAP можна надсилати за допомогою методу GET, тоді як специфікація містить лише відомості про HTTP метод POST, не заборонено, проте він йтимете поверх.

Питання №64 Які важливі характеристики елементів Envelope SOAP?

 • Повідомлення SOAP має кореневий елемент (root Envelope element)
 • Envelope є обов’язковою частиною повідомлення SOAP
 • Якщо Envelope містить елемент заголовку Header (необов’язковий дочірній елемент), то цих елементів не повинно бути більше одного.
 • Якщо елемент заголовка Header присутній, то він повинен бути першим прямим дочірнім елементом Envelope.
 • Версія Envelope змінюється разом зі зміною версії SOAP.
 • Envelope SOAP позначений префіксом ENV.
 • У елемента Envelope можуть бути атрибути xmlns, що визначають простір імен, й інші атрибути, забезпечені префіксами.
 • Необов’язкове кодування SOAP також визначається за допомогою простору імен і додатковими стилями кодування.

Питання №65 Які важливі характеристики елементів Body SOAP?

 • Елемент Body теж є необов’язковим елементом SOAP Envelope і записується відразу за елементом Header, якщо він є в повідомленні, або першим в SOAP-повідомленні, якщо заголовок відсутній.
 • В елемент Body можна вкласти довільні елементи, специфікація ніяк не визначає їх структуру.
 • Визначено лише один стандартний елемент, який може бути в тексті листа -Fault, що містить повідомлення про помилку.

Питання №66 Які існують правила кодування записів в Header?

 • заголовок повинен бути ідентифікованим за допомогою повного імені, який містить простір імен URI і локальне ім’я. Всі дочірні елементи повинні бути задані у цьому просторі.
 • окрім атрибутів xmlns може містити стандартні атрибути: encodingStyle, actor (или role для версии 1.2) mustUnderstand, relay
 • атрибут SOAP EncodingStyle повинен використовуватися для вказування стилю кодування заголовку.
 • атрибут SOAP mustUnderstand і атрибут SOAP actor повинні використовуватися для вказівок, як використовувати записи.

Питання №67 Як визначається помилки у SOAP-повідомленнях

Якщо SOAP-сервер, обробляючи SOAP-повідомлення, яке надійшло знайде помилку, то він припинить обробку і відправить клієнту SOAP повідомлення, що містить один елемент Fault з повідомленням про помилку.

Питання №68 Які елементи входять до складу елементу Fault у SOAPповідомленнях

Як описано в просторі імен, до елементу Fault входять два обов’язкові елементи і три необов’язкових елемента.

Обов’язкові елементи:

 • Код помилки Code містить обов’язковий вкладений елемент value з кодом помилки і необов’язковий вкладений елемент subcode, також містить елемент value з уточнюючим кодом помилки і елемент subcode, і далі все повторюється рекурсивно.
 • Причина помилки Reason містить необов’язковий атрибут xml: lang, вказує мову повідомлення, й довільне число вкладених елементів з описом помилки.

Необов’язкові елементи:

 • Node — адреса URI проміжного SOAP-вузла, що помітив помилку.
 • Role — роль SOAP-сайту, який зауважив помилку.
 • Detail — опис помилки, поміченої при обробці тіла Body.

Питання №69 Типи помилок в SOAP-повідомленнях

 • VersionMismatch — неправильний простір імен (не та версія, ім’я написане неправильно, або в повідомленні зустрілося ім’я елемента XML, що не визначене в цьому просторі імен). У заголовок відповіді сервер записує елемент <upgrade>, який перераховує вкладеними елементами <envelope> правильні назви просторів імен, що розпізнаються сервером;
 • MustUnderstand — блок заголовку, позначений атрибутом mustUnderstand зі значенням true, не відповідає своєму синтаксису, визначеному в схемі документу. Сервер записує у заголовок відповідні елементи <Misunderstood>, атрибут name яких містить ім’я неправильного блоку. Тип данных MustUnderstand — boolean. По замовчуванню 0;
 • DataEncodingUnknown — в посланні зустрілися незрозумілі дані, може бути, вони записані в невідомому кодуванні;
 • Sender — документ XML, що містить послання, неправильно сформований і через це сервер не може його обробити. Клієнту слід змінити послання.
 • Receiver — сервер не може обробити правильно записане послання через свої внутрішні причини, наприклад, відсутній потрібний XML-парсер.

*Сервер може додати до цих типів помилок якісь свої типи.

Питання № 70 Чи можемо ми надсилати SOAP повідомлення із вкладеннями?

Так звісно. Можемо надсилати SOAP повідомлення з різноманітними вкладеннями: зображення, PDF, байт код. Повідомлення SOAP працюють разом із розширенням MIME у якому передбачено multipart/related.

Перша частина MIME-повідомлення із заголовком. Друга повідомлення містить XML конверт SOAP з вкладеними в нього заголовком і тілом повідомлення, ідентифікатор (Content-ID). З цього ідентифікатора тіло SOAP повідомлення може посилатися на вкладення (href).

SOAP веб-сервіс
Структура SOAP повідомлення із вкладенням

Питання №71 Які основні функціональні можливості надає клас протоколу SOAP?

Протокол SOAP використовується для забезпечення простих методів доступу для всіх програм, доступних в Інтернеті, забезпечуючи такі функціональні можливості:

 • Виклик (Call): клас, який надає основну функціональність для віддаленого методу, для якого потрібен виклик. Він використовується для створення виклику () і для визначення стилю кодування реєстру, який буде призначено, коли необхідно. Функція call () використовується Віддаленим викликом процедур (RPC), який представляє параметри об’єкта виклику.
 • Дескриптор розгортання (Deployment Descriptor): клас, що використовується для надання інформації про послуги SOAP. Дозволяє легко розгортатися без необхідності інших підходів.
 • DOM2 Writer: клас, що серіалізує і використовує вузол DOM як рядок XML, щоб надати більше функціональних можливостей.
 • Повідомлення RPC (RPC Message): клас, що використовується як базовий клас, який викликає та відповідає на запит, поданий до сервера.
 • Менеджер служб (Service Manager): клас, який надає, перераховує та виводить усі SOAP-сервіси.

Питання №72 Які функціональні можливості веб-зв’язку надаються протоколом SOAP?

 • HTTPUtils: Забезпечує функціональність методу POST для безпечного виконання вимог.
 • Параметр (Parameter): Це аргумент для виклику RPC, використовуваного як клієнтом, так і сервером.
 • Відповідь (Response): Це об’єкт, який представляє відповідь RPC як з клієнта, так і з сервера, але результат не буде відображатися доки не буде викликаний метод.
 • TCPTunnel: Це об’єкт, який надає можливість прослуховувати специфічний порт і пересилати всі імена хостів і портів.
 • TypeConverter: Допомагає конвертувати об’єкт одного типу в інший тип та викликається з використанням класу в формі об’єкту.

Питання №73 Як зробити підхід SOAP більш безпечним у використанні?

Модель безпеки включає в себе деякі security tokens. Security tokens містять цифрові підписи для захисту та аутентифікації повідомлень SOAP. Security tokens можуть використовуватися для забезпечення зв’язку у якості ключів між індентифікаторами безпеки. Security tokens використовується протоколами аутентифікації та сертифікатом X.509 для визначення взаємозв’язку між відкритим ключем і ідентифікаційним ключем. Підписи використовуються для перевірки повідомлень і їх походження, генерують знання для підтвердження Security tokens, прив’язки особистості особи до особи, що генерує ключ. Модель безпеки запобігає різним атакам і може використовуватися для захисту протоколу SOAP.

Питання №74 Яка різниця між підходом зверху вниз (top down) та знизу вгору (bottom up) в веб-службах SOAP?

 • Зверху вниз (top down) Web-служби SOAP включають створення документа WSDL для створення контракту між веб-службою та клієнтом, з необхідним кодом. Це також відомо як підхід першого контракту (Contract-first). Підхід зверху вниз важко реалізувати, оскільки класи повинні бути написані для підтвердження контракту, визначеного в WSDL. Одна з переваг цього методу полягає в тому, що код клієнта і код серверу може бути записаний паралельно.
 • Знизу вгору (bottom up) Web-служби SOAP вимагають спочатку записати код, а потім генерувати WSDL. Він також відомий як підхід останнього контакту (Contract-last). Оскільки WSDL створюється на основі коду, підхід знизу вгору легко реалізувати, а клієнтські коди повинні чекати, поки WSDL з боку сервера почне працювати.

Питання № 75 Поясніть поняття WSDL?

WSDL (Web Services Description Language, WSDL) — це форма опису веб-сервісів і доступу до них, заснована на XML. Деталі WSDL у Вікіпедії, до речі ДУЖЕ гарна та повна там стаття.

Кожний документ WSDL можна розбити на наступні логічні частини:

 • Визначення типів даних (types) — визначення видів надісланих і отриманих сервісом XML повідомлень.
 • Елементи даних повідомлення (messages) — які використовуються веб-сервісом.
 • Абстрактні операції (PortTypes) — список операцій, які можуть бути виконані з повідомленнями.
 • Зв’язок сервісів (binding) — спосіб яким повідомлення будуть доставлені.

Питання №76 Що таке MTOM?

MTOM (Message Transmission Optimization Mechanism) — це використання кодування повідомлень за допомогою механізму оптимізації передачі повідомлень. А саме механізму передачі великих повідомлень у двійковому форматі з повідомленнями протоколу SOAP.

Питання №77 Що таке XOR (XML -binary Optimizing Packaging)?

Що таке XOR (XML -binary Optimizing Packaging) — це механізм рекомендований W3C для вбудовування двійкових даних в набір інформаційних елементів XML (XML Information Set).

Питання №78 Як визначається простір імен SOAP?

Soap простір імен

Ідентифікатор простору імен, в якому визначено типи даних, зазвичай отримує префікс enc або SOAP-ENC.

Питання №79 Що Ви знаєте про Encoding в SOAP?

Кодування в SOAP представляє собою метод для структурування запиту, який пропонується в рамках SOAP і називається SOAP-серіалізація.

У SOAP-повідомленнях можуть міститися дані різних типів (числа, дати, массивы, строки і т.п.). Визначення цих типів даних виконується в схемі XML (звичайно XSD). Типи, заносяться до простору імен, а ідентифікатором служить значенням атрибуту encodingStyle.

Питання №80 Що визначає атрибут EncodindStyle в SOAP?

SOAP EncodindStyle визначає правила серіалізації, які використовуються в повідомленнях SOAP. Цей атрибут може з’являтися в будь-якому елементі і область видимості цього елементу буде поширюватися на усі дочірні елементи навіть ті які не мають явного атрибуту. Для повідомлень SOAP за замовчуванням кодування не встановлено.

Питання №81 Які переваги SOAP?

 • SOAP є незалежним від платформи та мови.
 • SOAP відокремлює протокол кодування та зв’язку від середовища виконання.
 • Веб-сервіс може отримати або отримувати користувальницькі дані SOAP з віддаленої служби, а інформація платформи джерела повністю незалежна один від одного.
 • Усі можуть генерувати XML, від скриптів Perl, кодування C + + і до серверів додатків J2EE.
 • SOAP використовує XML для надсилання та отримання повідомлень.
 • SOAP використовує стандартний інтернет-протокол HTTP.
 • SOAP працює через HTTP; це усуває проблеми брандмауера. Коли протокол HTTP використовується як потокол звя’зку, запит RPC автоматично призначається HTTP-запиту, а відповідь RPC призначається HTTP-відповіді.
 • У порівнянні з RMI, CORBA і DCOM, SOAP дуже простий у використанні, дані знаходяться у форматі XML, які можуть бути прочитані людиною, тоді як CORBA чи DCOM мають власні бінарні формати, які використовуються для транспортування даних складним чином.
 • SOAP діє як протокол для переміщення інформації в розподіленому і децентралізованому середовищі.
 • SOAP не залежить від транспортного протоколу і може використовуватися для координації різних протоколів.

Питання №82 Які недоліки SOAP?

 • SOAP, як правило, значно повільніше, ніж інші middleware standards програмного забеспечення, включаючи CORBA, оскільки SOAP використовує детальний формат XML. Отже, потрібно враховувати обмеження продуктивності перед початком програмування на основі SOAP підходу
 • SOAP зазвичай обмежується об’єднанням, а не повідомленням про події, коли HTTP використовується для транспортування. Крім того, тільки один клієнт може використовувати послуги одного сервера в типових ситуаціях.
 • Якщо HTTP використовується як транспортний протокол, затримка брандмауера зазвичай відбувається, оскільки брандмауер аналізує транспорт HTTP. Це пов’язано з тим, що HTTP також використовується для перегляда веб-сторінок, і багато брандмауерів не розуміють різниці між використанням HTTP у веб-переглядачі та використанням HTTP в SOAP. Хоча SOAP є стандартом, різні програми часто генерують повідомлення в іншому форматі, недоступному SOAP.
 • SOAP має різні рівні підтримки, залежно від підтримуваної мови програмування. Наприклад, SOAP підтримується в Python, а ось PHP не настільки потужний, як в Java і .NET

Питання №83 SOAP або REST API, який метод краще використовувати?

SOAP — це ніби «тяжка артилерія» для доступу до веб-сервісу. Це забезпечує наступні переваги порівняно з REST:

 • SOAP не дуже проста в реалізації і вимагає більшої пропускної здатності та ресурсів.
 • Запит SOAP-повідомлень обробляється повільніше порівняно з REST і не використовує механізм веб-кешування.
 • WS-Security: поки SOAP підтримує SSL (так само, як REST), він також підтримує WS-Security, який додає деякі засоби безпеки для підприємств.
 • WS-AtomicTransaction: Якщо потрібні ACID транзакції поверх сервісу, вам знадобиться SOAP.
 • WS-ReliableMessaging: Якщо ваша програма потребує асинхронної обробки і гарантованого рівня надійності та безпеки. REST не має стандартної системи обміну повідомленнями і очікує, що клієнти справлятимуться зі збоями в комунікації за допомогою повтору спроби.
 • Якщо безпека є основним пріорітетом, а ресурси не обмежені, є сенс використовувати веб-служби SOAP. Якщо Ви створюєте веб-сервіс для платіжних шлюзів, фінансової та телекомунікаційної роботи, то потрібно використовувати SOAP, оскільки він забеспечує високий рівень безпеки.

Питання №84 REST здебільше легше використовувати і він більш гнучким. У порівнянні з SOAP має такі переваги:

 • Оскільки REST використовує стандартний HTTP, це набагато простіше.
 • REST легше реалізувати, вимагає меншої пропускної здатності та ресурсів.
 • REST дозволяє використовувати різні формати даних, тоді як SOAP допускає лише XML.
 • REST дозволяє краще підтримувати браузерні клієнти завдяки підтримці JSON.
 • REST має кращу продуктивність і масштабованість. Дані REST можна кешувати, дані на основі SOAP не кешуються.
 • Якщо безпека не є основним пріорітетом і в наявності обмежені ресурси. Або ми хочемо створити API, який буде легко використовуватися іншими розробниками публічно, для цього має використовуватися REST.
 • Якщо нам потрібні операції CRUD без визначення статусу, то використувуйте REST.
 • REST зазвичай використовується в соціальних мережах, веб-чатах, мобільних службах і публічних API, таких як Карти Google.
 • RESTful сервіс повертає різні типи носіїв для одного і того ж ресурсу, залежно від параметра заголовка запиту “Accept” як «application/xml або application/json» для метода POST і «/user/1234.json» або «GET/user/1234.xml» для метода GET.
 • REST сервіси призначені для виклику з боку клієнтської програми, а не безпосередньо з боку кінцевого користувача.
 • ST в скороченні REST розтлумачується як «передача стану». Всі запити від клієнта повинні бути складені так, щоб сервер отримав всю необхідну інформацію для виконання запиту, замість того, щоб сервер зберігав стан клієнту. Це робить сервіси REST масштабованими.

Питання №85 Які фактори допомагають вирішити, який стиль веб-служб – SOAP або REST – використовувати?

Як правило, REST є кращим завдяки своїй простоті, продуктивності, масштабованості та підтримці декількох форматів даних.

Проте SOAP є вигідним для використання, коли служба вимагає підвищеного рівня безпеки та надійності транзакцій.

Але ви можете додатково розглядати наступні факти, перш ніж вибрати один зі стилів.

 • Чи надає служба дані або бізнес-логіку?REST зазвичай використовується для подачі даних, тоді як SOAP для бізнес-логіки.
 • Необхідність клієнтів або постачальників у формального контракті.SOAP може надавати контракт через WSDL.
 • Підтримка різноманітних форматів даних.
 • Підтримка викликів AJAX. REST може використовувати XMLHttpRequest.
 • Синхронні та асинхронні запити.SOAP дозволяє здійснювати синхронні/асинхронні операції, тоді як REST має вбудовану підтримку для синхронних.
 • Запити зі статусом чи без статуса.REST підходить для операцій без статуса.
 • Безпека.SOAP забезпечує високий рівень безпеки.
 • Підтримка транзакцій. SOAP добре застосовується в управлінні транзакціями.
 • Обмежена пропускна здатність.SOAP має багато накладних витрат при відправці/прийому пакетів, оскільки він базується на XML, вимагає заголовка у повідомленні SOAP. При цьому REST вимагає меншої пропускної здатності для надсилання запитів на сервер. Повідомлення REST, в основному, будуються за допомогою JSON.
 • Простота використання. Програми, що базуються на REST, легко реалізувати, тестувати та підтримувати.

Питання №86 Чи є SOAP та REST конкурентами?

«REST vs SOAP» можна перефразувати в «Простота vs Стандарти». SOAP працює з операціями, а REST – з ресурсами. Вони представляють різні вагові категорії і навряд чи знайдеться завдання, для якої буде складно сказати, який підхід раціональніше використовувати — SOAP або REST. Тому відповідь буде – ні, SOAP та REST не можуть бути конкурентами у звичному сенсі.

Питання № 87 Яка різниця між JSON і SOAP?

JSON є стандартом відображення даних джава скрипту, щоб зручно читався людиною. SOAP — це вимога до протоколу для передачі інформації та виклику веб-служб за допомогою XML.

Питання №88 Що таке кінцева точка у веб-сервісах?

IP-адреса сервера, на якому працюють веб-служби, є кінцевою точкою цієї веб-служби.

Джерело цієї Супер шпаргалки для QA:

https://www.katalon.com/resources-center/blog/web-api-testing-interview-questions/

Related posts

Leave a Comment

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.