Основні елементи тест кейсу:

 • ID
 • Name/Summary/Title
 • Pre-conditions
 • Description (Steps)
 • Post-conditions
 • Post-conditions
 • Reference
 • Data
 • Expected Results
 • Actual Results
 • Attachments
 • Comments
 • Tools
 • Priority
 • Status

ID – ідентифікатор має бути унікальним.

Name/ Summary/ Title – ім’я, короткий зміст чи назва. Назва повинна бути короткою та інформативною, щоб розкривати суть тест кейсу без його повного прочитання.

Pre-conditions – передумови або що має бути виконане до виконання тест кейсу.

Description – це опис тест кейсу, зазвичай являє собою або включає кроки для відтворення. Це найважливіша обов’язкова частина тест кейсу.

Post-conditions – післяумови або що має бути виконане після виконання тест кейсу. Після тест кейсу рекомендовано повертати систему у початковий, чистий або інший початковий стан.

Reference – посилання на джерела тест кейсу (вимоги, тест дизайн, інше) а також на інші пов’язані тест кейси.

Data – дані, що мають бути використані в тест кейсі під час тестування.

Expected Results – очікувані результати згідно вимог, очікувань клієнта чи здорового глузду.

Actual Results – реальні отримані результати під час тестування.

Attachments – додатки картинок екрану, відео, файлів, логів і т.д., що може бути використане, як наявний доказ поведінки системи.

Comments – коментарі, додаткова важлива інформація.

Priorities – приоритетність.

 • High -високий
 • Medium – середній
 • Normal – нормальний
 • Low – низький

Status – статуси асоційовані із тест кейсами:

 • Passed – виконано
 • Successfully tested – успішно протестовано
 • Failed – знайдено помилку, отриманий результат не відповідає очікуваному.
 • Blocked – заблокований, в коментарі необхідно вказати причину.
 • Not Applicable – не виконується, в коментарі необхідно вказати причину.

Postponed – відкладений, в коментарі необхідно вказати причину.