Test Case Specification Template (IEEE 829-1998)

Test Case Specification Identifier

  • ідентифікатор специфікації тест кейсів;
  • унікальний номер згенерований компанією;
  • унікальне коротке ім’я тест кейсу;
  • дата і номер версії тестового випадку;
  • автор версії і його контактна інформація;
  • історія переглядів та змін.

Test Items

      Тестові об’єкти, які підлягають тестуванню чи що саме буде тестуватися, який продукт, яка функціональність, чи фукнція, інше.

References

      Посилання. Джерела інформації, які використовувались для формування тестових випадків.

Input Specifications

      Cпецифікації / вказівки для введення даних.

Output Specifications

      Специфікації / вказівки для виведення даних

Environmental needs

      Потреби середовища — опис середовища, в якому повинно відбуватися тестування.

Special Procedural Requirements

      Спеціальні процедурні вимоги.

Inter-case Dependencies

     Залежності між певними випадками.