Test Case Specification Template (IEEE 829-1998)

Test Case Specification Identifier

  • ідентифікатор специфікації тест кейсів;
  • унікальний номер згенерований компанією;
  • унікальне коротке ім’я тест кейсу;
  • дата і номер версії тестового випадку;
  • автор версії і його контактна інформація;
  • історія переглядів та змін.

Test Items

Тестові об’єкти, які підлягають тестуванню чи що саме буде тестуватися, який продукт, яка функціональність, чи фукнція, інше.

References

Посилання. Джерела інформації, які використовувались для формування тестових випадків.

Input Specifications

Cпецифікації / вказівки для введення даних.

Output Specifications

Специфікації / вказівки для виведення даних

Environmental needs

Потреби середовища — опис середовища, в якому повинно відбуватися тестування.

Special Procedural Requirements

Спеціальні процедурні вимоги.

Inter-case Dependencies

Залежності між певними випадками.