Принцип 1. Тестування виявляє присутність дефектів.

Тестування виявляє, що дефекти присутні, але не може запевнити, що дефекти відсутні. Тестування зменшує ймовірну кількість незнайдених дефектів, та якщо дефектів не знайдено, це не гарантує їхньої відсутності.

Принцип 2. Вичерпне тестування неможливе.

Тестування всього (усіх комбінацій введень і передумов) є неможливе за виключенням тривіальних випадків. Замість намагань, протестувати все, використовується аналіз ризиків та пріоритетів, що допомагає провести цілеспрямоване тестування.

Принцип 3. Раннє тестування.

Тестування розпочинається так швидко як це можливо і фокусується на визначенні цілей.

Принцип 4. Групування дефектів.

Зусилля тестування фокусуються пропорційно до очікуваної і отриманої густини дефектів по модулях. Декілька модулів зазвичай містять більшість дефектів, знайдених під час дорелізного тестування, або повязаних в основному з недосконалостями операційних систем.

Принцип 5. Парадокс пестицидів.

Якщо тестування повторюється, то один набір тест кейсів не буде знаходити нові дефекти. Уникнути “парадокс пестицидів” можна регулярною перевіркою, оновленням, та дописуванням нових тестів.

Принцип 6. Тестування залежить від контексту.

Тестування відрізняється в залежності від контексту продукту. Для прикладу, програмне забезпечення з критичним захистом тестується інакше ніж комерційний сайт.

Принцип 7. Відсутність дефектів оманлива.

Знаходження та виправлення дефектів не допомагає, якщо система непридатна і не задовільняє потреб та очікувань користувача.