StundUp_Meeting for QA

Друзі, публікуємо надзвичайно корисний матеріал з англійської для ІТ -шників усіх-всіх-всіх без різниці.

200 + практичних англомовних фраз для використання на Meeting -гах та зустрічах із замовниками

Якщо Ви ще не працюєте у ІТ, мабуть неодноразово з деяким нерозумінням чули від друзів фразу: “йду на мітинг, тихо!” Ось, з цього допису Ви вже розумітимете всю кухню мітингів.

Декотрі фрази такі щоб, висловити свою думку, згоду, незгоду — свобідно можна використовувати і поза роботою. Отже, скоріше до діла:

Початок Meeting

Як сказати, що розпочинається Meeting?

We’re going to have another department meeting on Friday — у п’ятницю у нас планується черговий мітинг департаменту.
Let’s hold a meeting to discuss the changes — давайте проведемо зустріч, щоб обговорити зміни.

Також можна використовувати слова: schedule, arrange, organize (організація події) якщо говорите про meeting у майбутньому.

Якщо потрібно уточнити, дізнатися, запитати чи колега буде присутнім на мітингу?

When you participate in a meeting, you “attend” the meeting (formal) or “go to” the meeting — коли Ви берете участь у зборах /”відвідуєте” зустріч (формально) / “йдете” на нараду.
Did you go to the project team meeting? — Йдеш на зібрання по проекту?
What time is our meeting? — О котрій годині мітинг?
Several people did not attend the development meeting — кілька людей не брали участь у мітингу з розробки.

Як розпочинати Meeting?

На початку зустрічі Team lead, Leader зустрічі, Chairperson можуть використати одну з таких фраз:

Hello, everyone. Thank you for coming todayПривіт! Дякую що прийшли!
Since everyone is here, let’s get started! Якщо усі в зборі, розпочинаймо!
First, I’d like to welcome you all — чекаємо на всіх.

Якщо на meeting є присутніми нові люди, які можуть не знати один одного, lead може їх представити:

I’d like to take a moment to introduce… [name + description] — хочу познайомити Вас___ .
I’d like to take a moment to introduce [name], from the public relations department — хочу виділити хвилинку познайомити Вас з___із PR департаменту.
Please join me in welcoming [name + description] — Приєднуйтеся!
Please join me in welcoming [name], a consultant who will be helping us with project management — Приєднуйтеся! Консультант, який допомагатиме нам у якості проектного менеджера на проекті.
[name], would you like to introduce yourself? — Чи не бажали б Ви відрекомендуватися самостійно?

Взагалі, для чого проводять Meeting?

Stand up meetingневідємний атрибут Scrum -у. А у ІТ компаніях працюють згідно методології розробки Scrum. І значить, як не щодня, так під час спринта на більшості проектів відбуваються славнозвісні мітинги.

Але окрім Scrum -у причин проводити мітинги можна нарахувати багато. Одна з причин використання прийому мозкового штурму. “Мозковий штурм” спроможний генерувати безліч різних ідей у людей, з тим щоб їх пізніше можна було проаналізувати, оцінити та вибрати найкращі. Плоди мозкового штурму часто виконується як перший крок у проекті, перш ніж буде затверджений певний план.

Схожий прийом популярний у Західних компаніях Design thinking — широко використовується для вирішення інженерних, ділових та інших завдань, базується на творчому, а не аналітичному підході. Більше деталей методології читайте за посиланням.

Ще однією причиною проведення мітингів є розробка стратегії та розподіл завдань. Стратегія — це план для успішного завершення проекту, а “розподіл завдань” означає призначати окремі види роботи конкретним людям.

Мітинги також проводяться для покращення співпраці (спільної роботи) на проекті, поінформування стосовно оновлень, надання звітів про прогрес та поточний стан справ.

Нарешті ж головне! Зустрічі команди проводяться для прийняття рішень!

Деякі мітинги використовують формальну систему голосування, в якій рішення приймається, якщо він отримує більшість (більше 50%) голосів. Відбувається гра картками неначе у Преферанс або Штуку. Інші зустрічі використовують менш офіційну систему прийняття рішень, спрямовані на те, щоб група дійшла консенсусу (загальну угоду).

Добре організована нарада матиме порядок денний — це список тем (часто називаються пунктами issue), які будуть обговорюватися. На деяких Meeting одна особа пише нотатки, які й стануть офіційним протоколом зустрічі. Якщо дуже вже офіційно, то ці нотатки можуть називатися навіть Протоколами засідання.

Добре вказувати конкретну тему або мету meeting, щоб зосередити обговорення і не розпорошувати увагу:

As you can see from the agenda, we’ll be talking about… [topic] — згідно порядку денного ми говоритимемо про ___
I’ve called this meeting in order to… [goal] — мітинг скликаний, щоб ___
Our main goal today is to… [goal] — наша головна ціль порядку денного сьогодні ___

Asking for Opinions / прохання висловити думку

Meeting -ги часто починаються з подання деякої інформації, а потім по черзі запитують думку учасників стосовно питань, які обговорювалися на порядку денному.

What do you think about? — Що думаєш про це?
What is your opinion? — Яка твоя думка?
What is your point of view? — Яка твоя точка зору?
What is your attitude to this problem? — Яке твоє ставлення до проблеми/ситуації?
[name], would you like to say something about it? — [ім’я, можеш щось сказати? ]
What does everyone think about…? — Що кожен думає?
I’d like to get your feedback on… — Я б хотів отримати Ваші пропозиції/ фідбеки…
What are your thoughts about… ? — Яка твоя думка?
What are your views on… ? — Яка твоя версія?

Після того, як одна людина висловила свою думку, варто їй подякувати “TNK”, щоб підтвердити цінність її думки, а потім наступними фразами слід скористатися, щоб інших учасників meeting попросити відповісти теж:

What does everyone else think? — Що думають всі інші?
Are there any other comments? — хтось бажає прокоментувати?

Якщо серед присутніх є особлива особа, від якої б конкретно хотіли почути інформацію, слід запитати її безпосередньо, використовуючи такі фрази:

[name], can we get your input? — Можна дізнатися Вашу думку?
Would you like to add anything, [name]? — Чи не хочете чогось додати?

За допомогою яких фраз висловлюють власну думку?

Згрупуємо фрази для висловлення думки — за деякими деталями, щоб надати людині учаснику процесу певну гнучкість у самовираженні:

Strong

I strongly believe that… Я твердо вірю, що …
I’m positive that… Я позитивно відношуся
I’m convinced that… Я переконаний, що …
I have no doubt whatsoever that… Я не сумніваюся, що …
In my opinion, we need a detailed plan of actions На мій погляд, нам потрібен детальний план дій.
In my view, it’s a difficult task На мій погляд, це важке завдання.
There’s no question that… На мій погляд, це важке завдання.
This is a crazy idea, if you ask me (strongest) Немає сумніву, що …
As well as being an eyesore… як бути з точкою зору…

Normal

I think / believe / feel that… — Я думаю / вірю / відчуваю, що …
The way I see it, it might be difficult to realize at the moment — Мені здається, це може бути складно реалізувати на даний момент.
I think that we should consult a… (specialist) — Я думаю, що ми повинні порадитися … (спеціаліст)
From my point of view… — З моєї точки зору…
In my experience… / I find that…У мого досвіду … / — Я вважаю, що …
As far as I know, it could be very expensive — Наскільки я знаю, це може бути дуже дорогим.
As far as I’m concerned, time is the biggest problem — Стосовно мого бачення, час – це найбільша проблема
As for me, I’m not ready to discuss it (use these phrases to base your opinion on your experience) — Що стосується мене, я не готовий обговорити це питання. (використовуйте ці фрази, щоб бачити свою думку про ваш досвід)
I’d say that… — Я б сказав, що …
If you want my honest opinion, I think that… / To be honest… — Якщо ви хочете моєї чесної думки, я думаю, що … / Чесно кажучи …

(використовуйте ці фрази, коли ви хочете висловити негативну або критичну думку.Слово “honest” є дипломатичним способом сигналізувати, що Ви збираєтеся сказати щось негативне або непопулярне)

Weak (Слабкий)

It seems to me that… — Мені здається…
It’s possible that… — Цілком можливо …
I tend to think that… — Я схиляюся думати …
My initial reaction is… — Моя початкова реакція …

(використовуйте цю фразу, щоб показати, що це думка, на якій Ви надто не наполягаєте)

Кілька гарних слів:

venue — місце зустрічі

diminish — зменшувати, дрібнити проблему

dissect — препарувати розбирати

Adding information

In addition to that, we don’t have enough people for this work — На додачу до цього, у нас не вистачає людей для цієї роботи.
I’d like to add that we will need new equipment for this project — Я хотів би додати, що для цього проекту нам знадобиться нове обладнання.
What’s more, this office is too small for all of us — Більш того, цей офіс занадто малий для всіх нас.
Besides, there might be over expenses — Крім того, можуть бути пере витрати.
Also, we will need extra cash for other daily expenses — Крім того, нам знадобиться додаткова готівка на інші щоденні витрати.

Making a suggestion / Внесення пропозиції

Для того щоб внести пропозицію або зробити рекомендацію, можна використовувати фрази різного забарвлення. “Більш слабкі” фрази вводять варіант як можливість. “Сильніші” фрази надають більше уваги вашої думки, що це гарна ідея

Weak

We could…
Why don’t you/we….?
How about…?
What about…?
Strong:
I suggest…
I recommend…
We should…
Let’s…

Strong

I suggest… — Я пропоную…
How about using our out-of-town office for this project? — Як щодо використання нашого позаштатного офісу для цього проекту?
We could rent some equipment instead of buying it — Ми могли б орендувати якесь обладнання, а не купувати його.
You could publish an article about the project in a local newspaper — Ви можете опублікувати статтю про проект у місцевій газеті.
Wouldn’t it be a good idea to start a fund-raising campaign? — Чи не було б гарна ідея розпочати кампанію збору коштів?
Let’s ask James for help — Давайте попросимо Джеймса допомогти.

Приміточка:

We could / Why don’t we / We should / — і далі йде інфінітив. Приклад:
We could invest in new technology.
How about / What about / I suggest / I recommend — йде -ING form. Приклад:
How about investing in new …..?

Asking to explain / прохання пояснити коли щось незрозуміло

I’m afraid I don’t understand — я не розумію.
Could you explain it, please? — Можете пояснити мені?
Would you mind explaining it in detail? — Могли б Ви це пояснити докладно.
What do you mean? — Що Ви маєте на увазі?
Why? Why not? — Чому ні?

Прохання повторити коли не розчули чогось:

Could you repeat that please? — Чи не могли б Ви повторити?
Could you please talk slower? — Можете мені сказати повільніше?
Could you spell that for me? — Повторіть будь-ласка.
Thank you. That helps a lot — подяка за те що Вам повторили інфо.

Asking for clarification / уточнення

I’d like to know where you are planning to sell the product — Я хотів би дізнатись, яким шляхом Ви плануєте продати продукт?
What do you mean by saying that we don’t have enough people? — У нас не вистачає людей?
Do you mean that we should hire someone to manage the project? — Ви маєте на увазі, що ми повинні наймати когось, щоб менеджерити проект?
Could you be more specific, please? — Чи не могли б Ви конкретизувати, будь ласка?
What are you trying to say? — Що Ви намагаєтеся сказати?

Explaining and clarifying / пояснення

I mean that we will have to move to a different office and hire more people — Я маю на увазі, що нам потрібно переїхати в інший офіс і наймати більше людей.
What I am trying to say is that we don’t have enough money for this project — Я намагаюся сказати, що у нас не вистачає грошей на цей проект.
What I wanted to say was that we could use trainee — ми можемо використовувати добровольців.
In other words, we are not ready yet — Іншими словами, ми ще не готові.
You misunderstood. Let me explain — Ви неправильно зрозуміли. Дозвольте пояснити.

Agreeing / Disagreeing

Коли колеги на meeting, на зборах висловили свою думку, Ви звісно можете реагувати, погоджуватися або не погоджуватися з їхнім баченням. Ось деякі відповідні фрази для цієї мети — знову ж таки, за ступенем міцності.

Agreeing, accepting / згода

Цілковита згода

Yes
OK. / All right.
Of course. / Certainly.
Sure. (informal)
No problem.
With pleasure.
That’s right. / That’s true.

Strong agreement:

I agree.
I agree completely.
I completely agree.
I couldn’t agree more.
I agree. I agree with you on this. I agree with [name].
You’re absolutely right.
That’s true. / That’s right.
You are right.
Right.
Of course. / Certainly. / Sure.
Exactly. Definitely.
That’s a great idea.
I think so.
I suppose so.

Normal agreement

Exactly!
That’s just how I see it.
I’m with [name] on this. (цю фразу можна використовувати для посилання на думку іншого колеги)

Partial agreement / часткова згода

Well, it depends.
I agree with you up to a point, but… — Я згоден з тобою, але …(це означає, що Ви погоджуєтеся з деякою думкою частково)
I agree with you in principle, but… (погоджуєтеся з думкою теоретично, але не на практиці вказуєте що вона працюватиме трохи не так)

Asking for agreement / якщо потрібно дізнатися чи з Вами хтось згоден

Do you agree?
What do you think?
Right? Is that right?
Wouldn’t you agree with that? / Don’t you agree with that?
You agree, don’t you?

Approval / погодження

I think that it is a great idea.
It’s great! / That’s great! / Great!
It’s very good! / Very good!
It’s a good point.
You did a great job.

You’re almost there! — Все майже зробив, молодець!
You’ve made it this farТи зробиш це скоро.
Keep it up! — Так тримати!

Висловлення незгоди

У англійській культурі на англійській мові, казати “I disagree”, може бути трохи надто прямим і може вважатися непристойним. Замість цього слід використовуйте одну з цих більш дипломатичних фраз:

Normal Disagreement

I’m afraid I disagree.
I’m afraid I don’t see it that way.
I’m afraid I can’t agree with that.
I’m not so sure about that.
I see it differently.
Yes, but…
Not necessarily.
Not really.
I don’t really agree with you on that.
That’s not exactly true.

Strong disagreement

Ось деякі фрази, котрі будуть позначати Вашу цілковиту незгоду . Слова “Мені шкода” роблять фрази більш ввічливими.

I’m sorry, but I completely disagree.
I’m sorry, but I don’t agree with that at all.
I’m sorry, but it’s not quite right.
That’s not exactly true.
I’m afraid I don’t see it that way.
I’m sorry, but it’s not quite right.
I’m afraid I disagree.
I’m afraid I can’t agree with that.
Basically, I understand what you mean, but I think your conclusions are wrong — Принципі, я розумію, що Ви маєте на увазі, але я думаю, що ваші висновки неправильні.
I don’t think so Я так не думаю.
To tell you the truth, I have a different opinion — Направду, у мене є інша думка.
Laid the blame — покладати провину, протилежне бути відповідальним to be responsible for
Still, I managed to give it up — досі мені вдавалося відмовитися

Категоричні заперечення

I don’t like this idea.
I’m against this plan.
I don’t think it will work.
It will take too much time.
It’s too time-consuming.

Допоміжні слова

(Oh really?) Actually, I thought…

Як показати що Ви розумієте/не розумієте суть обговорюваних питань

Understanding

I understand.
I see.
I see what you mean.
I see your point.
I got it.
That’s all right. / It’s all right.
That’s OK. / It’s OK.

Asking to explain /прохання пояснити коли Ви щось незрозуміли

I’m afraid I don’t understand.
Could you explain it, please?
What does this word mean?
Could you explain what you just said, please?

Asking to repeat/ прохання повторити

I’m sorry, but could you repeat what you just said?
I’m afraid I haven’t heard what you said.
Could you repeat it, please?
Can you repeat it, please?
What did you say?
Sorry? / Beg your pardon?

When you don’t know the answer / коли не знаєш що відповісти

I don’t know.
I really don’t know.
I’m afraid I couldn’t say.
I have no idea.
I wish I knew.
Don’t ask me.

Doubt / сумніваєтеся

I’m not quite sure about it.
Maybe, but I’m not sure.
I’m not sure that I agree with your argument.
I have to think about it.
I have mixed feelings about it.
Are you sure that this information is correct / accurate? — Ви впевнені, що ця інформація є правильною / точною?

Settling a disagreement / вирішення розбіжностей /дійти до консенсусу

Що робити, що сказати? Якщо між колегами на meeting розпочалася відкрита суперечка? Використовуйте одну з цих фраз для врегулювання незгоди та продовження мирної зустрічі:

We don’t seem to be getting anywhere with this, so maybe we could discuss it further at another time — Здається, з цим ми ніде не пройдемо, тому, можливо, ми можемо ще раз обговоримо питання ще раз пізніше?
Let’s move on. I think we’re going to have to agree to disagree — Давайте рухатись далі. Я думаю, комусь доведеться погодитися не погодитися в підсумку.

Interrupting

Іноді, можливо, захочете перервати дискусію, щоб висловитися. Ось три ввічливі способи з прикладами зробити це:

May I have a word?
Could I just say one thing?
Excuse me – sorry for interrupting, but…
I’m sorry to interrupt you, but could you repeat the address, please? — Мені дуже шкода перервати вас, але чи могли б ви повторити адресу, будь ласка?
Excuse me for interrupting you, but I don’t think this information is relevant to the subject of our discussion — Вибачте за перебивання вас, але я не думаю, що ця інформація є релевантною темі нашої дискусії.
Forgive me for interrupting you, but I’d like to ask a question — Пробачте мені, що перервав Вас, але я хотів би поставити запитання.

For Giving Positive Feedback

I appreciate your support — Я ціную Вашу підтримку.
You did a good job on the project — Ви проробили хорошу роботу над проектом.
Great work on the presentation — Класно попрацювали над презентацією.
I like the way you give instructions — Мені подобаються Ваші зауваження.
You are improving a lot — Ви поліпшите багато чого.
I can tell you worked really hard on this — Я можу сказати, що Ви дійсно добре попрацювали над цим.
Good job! — Хороша робота!

Якщо потрібно вийти на хвильку з meeting room

I’ll be with you in a moment

Controlling the meeting

Якщо Ви керуєте нарадою, значить потрібно вивчити кілька фраз, щоб перейти до наступного пункту порядку денного:

Think we’ve spent enough time on this topic. Moving on…— думаю ми достатньо часу приділили цьому питанню, рухаємося далі.
If nobody has anything else to add, let’s move on to the next item — Якщо нікому не має чого додати, перейдемо до наступного пункту.
We’re running short on time, so let’s move on — Потрібно працювати швидко, так що давайте рухатись далі.
I’d like to skip item 2 and go directly to item 3 — Я хотів би пропустити пункт обговорення 2 і перейти безпосередньо до пункту 3.

Якщо хочете передати контроль над дискусією іншій людині, Ви можете сказати так:

I’d like to hand it over to Brian, who is going to lead the next point — передати слово…
Next, Brian is going to tell us about… — Браян, давай ти розкажеш…

Якщо обговорення віддаляється від теми, щоб повернути обговорення до основного моменту, використовується одна з цих фраз

I’m afraid that’s outside the scope of this meeting — Боюся, що це за межами інтересів цієї зустрічі, давайте обговоримо це пізніше
I think we’re getting a bit off topic — Я думаю, що ми трохи віддаляємося від теми.
We’d better save that for another meeting — краще про це поговорити на наступній зустрічі.
Let’s get back on track, OK? — Давайте повернемося до теми, добре?
Getting back to… [topic] — Давайте повернемося до теми…

Declining / прохання поспішити з ходом Meeting?

Watch out! / Look out!
If I were you, I’d
I’d like to, but I’m busy.
I wish I could but I really can’t.
Asking to hurry

Could you do it a little faster, please?
Please hurry up, or we’ll be late.
Hurry up!
Come on, let’s go! (informal)
Show some speed, will you? (slang)

Closing

Наприкінці зустрічі, використайте одну із цих фраз:

It looks like we’ve covered the main items on the agenda — схоже, ми розглянули основні пункти порядку денного.
That will be all for today — це буде все на сьогоднішній день.
If no one has anything else to add, then I think we’ll wrap this up — якщо ніхто не має нічого іншого, щоб додати, то я думаю, ми завершимо це.

Ви також можете використовувати фразу, подібну до тих, що використовувались наприкінці презентацій, наприклад Let me quickly summarize the main points.

Призначити дату для наступної зустрічі

Our next meeting will be… / Let’s get together… on January 29th.
…on the first Monday of next month.
…two weeks from today.

У випадку, дата наступної зустрічі ще не запланована, тоді Ви можете сказати: I’ll let you know the date of our next meeting.

Тепер Ви знаєте всі фрази, необхідні для участі в meeting in English! Ми сьогодні покрили багато матеріалу, тому переконайтеся, що ви візьмете вікторину, щоб практикувати словниковий запас.

Related posts

2 коментарі

Leave a Comment

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.