Діаграма Прецедентів візуально зображає різноманітні сценарії взаємодії між акторами (користувачами) і прецедентами (випадками використання); описує функціональні аспекти системи (бізнес логіку).

         Діаграми Прецедентів відіграють важливу роль не тільки у комунікації між збирачами вимог до проекту і потенційними користувачами.

      Діаграми Прецедентів дописані бізнес логікою і детальними специфікаціями прецедентів, як джерельна інформація, успішно використовують учасники розробки проекту на всіх його фазах (зародження, дизайн, програмування, тестування, документування).

        Добре продумані і завершені специфікації прецедентів легко перевтілюються у Тестові Випадки.

Елементи Діаграми Прецедентів:

  • Актор  користувач.   
  • Прецедент — випадок використання, дія. Позначається овалом.   
  • Граничні межі системи охоплюють усі випадки використання у системі.     Позначається     прямокутником.

Елементи взаємодії Діаграми Прецедентів:

  •     Використовує — користувач виконує дію.
  •     Включає — один прецедент використовує іншого.
  •     Розширює — представлення дочірніх прецедентів.
  •     Вимагає — наступний прецедент вимагає виконання попереднього.
  •     Схожий — прецеденти подібні, але описують різну функціональність.
  •     Рівнозначний — подібна функціональність, але користувач сприймає, як різну.

Діаграми Прецедентів