Діаграма Прецедентів візуально зображає різноманітні сценарії взаємодії між акторами (користувачами) і прецедентами (випадками використання); описує функціональні аспекти системи (бізнес логіку).

Діаграми Прецедентів відіграють важливу роль не тільки у комунікації між збирачами вимог до проекту і потенційними користувачами.

Діаграми Прецедентів дописані бізнес логікою і детальними специфікаціями прецедентів, як джерельна інформація, успішно використовують учасники розробки проекту на всіх його фазах (зародження, дизайн, програмування, тестування, документування).

Добре продумані і завершені специфікації прецедентів легко перевтілюються у Тестові Випадки.

Елементи Діаграми Прецедентів:

  • Актор користувач.
  • Прецедент — випадок використання, дія. Позначається овалом.
  • Граничні межі системи охоплюють усі випадки використання у системі. Позначається прямокутником.

Елементи взаємодії Діаграми Прецедентів:

  • Використовує — користувач виконує дію.
  • Включає — один прецедент використовує іншого.
  • Розширює — представлення дочірніх прецедентів.
  • Вимагає — наступний прецедент вимагає виконання попереднього.
  • Схожий — прецеденти подібні, але описують різну функціональність.
  • Рівнозначний — подібна функціональність, але користувач сприймає, як різну.

Діаграми Прецедентів