Питання #38 Що таке тестування безпеки?

Тестування Безпеки (Security testing) — це вид тестування програмного забезпечення, який має на меті оцінити та перевірити цілісність системи від стороннього вторгнення. А саме автентифікацію, авторизацію, доступність, конфіденційність і безвідмовність аплікації під тестами.

Питання #39 Що таке Penetration testing?

Penetration testing, Pen testing (Тест на проникнення) — це популярна у цілому світі послуга з перевірки інформаційної безпеки системи, а також аналізу ризиків, пов’язаних із забезпеченням цілісного підходу до захисту додатків: атак хакерів, вірусів, несанкціонованого доступу до конфіденційних даних. Цей вид тестування безпеки програмного забезпечення полягає в тестуванні різними зовнішніми методами проникнення, які потенційно міг би застосувати хакер.

Питання #40 Що таке Vulnerability testing?

Vulnerability testing (Тести на вразливість) — охоплює тестування та ідентифікацію вразливостей, недоліків в процедурах безпеки системи, розробці, пошук слабких місць у додатку, що може призвести до порушення політики безпеки системи або, іншими словами, отримання несанкціонованого доступу хакерів.

Також виокремлюють таке поняття як Vulnerability Assessment — це техніка тестування програмного забезпечення для оцінки раптового підвищення небажаних ризиків, пов’язаних із безпекою системи.

Залежить від двох механізмів тестування:

1. Vulnerability Detection

2. Penetration Testing

Дізнатися більше про Тестування Безпеки: пропонуємо із допису на нашому сайті Тестування безпеки, види вразливостей  А якщо бажаєте стати справжнім фахівцем у галузі тестування безпеки? Реєструйтеся Курси Тестування Безпеки (посилання активне, можна ознайомитися із програмою). Курс розрахований на 2 місяці у вечірній час,  18 занять по 3 години!!!

Питання #41 Як Ви розумієте тестування Баз Даних?

Тестування бази даних (DataBase Testing)  це вид тестування, яким перевіряємо цілісність Бази Даних і фактичне її відображення на Front-end -і. Тестування Баз Даних передбачає валідацію даних у базі даних, перевірку зв’язків на помилки (нащадків, батьків, запис foreign key to a parent record який був видалений тощо), оновлення записів у Базі Даних.

Питання #42 Що таке API Тестування?

Тестування API (API Testing) це тестування, яке передбачає тестування програмного інтерфейсу веб-додатків Restful API та веб-сервісів SOAP безпосередньо з використанням клієнта, або інструментів, таких як SOAPUI, Jmeter, Postman.

Більш детальніше про це усе за посиланням ЧИТАЙТЕ: ТУТ

Питання #43 Що таке Тестування ETL?

Тестування ETL (Extract-Transform-Load пер. з англ. Вийняти-Перетворити-Завантажити) є видом тестування, ба навіть цілою концепцією, при тестуванні Баз Даних, яка передбачає перевірку логічної послідовності даних після їх вилучення з джерела, на шляху завантаження даних в кінцеву Базу Даних. Гарно механізм тестування ELT розписане у Вікіпедії, при бажанні можете перечитати теж.

Data warehouse testing   те ж, що і тестування ETL.

Питання #44 Що таке Пілотне тестування?

Пілотне тестування  це тестування, проведене в якості випробування обмеженою кількістю користувачів, які оцінюють систему та надають свої відгуки про неї до повного розгортання.

Питання #45 Що таке Backend testing?

Backend testing  це вид тестування, який вимагає тестування бекенду системи, що складається з тестування Бази даних та API у додатку.

Питання #46 Що таке End to end testing?

End to end testing (2Е2) вид тестування, який передбачає тестування програми цілком на усіх рівнях з максимальним покриттям, починаючи Frondend тестування, тестування інтерфейсу ПЗ з точки зору кінцевого користувача, закінчуючи Backend тестуванням. Тобто проклікування кнопочок, заповнення форм, скролінг до відповідно заданих точок, щоб переконатися що додаток працює відповідно до вимог.

Перевага End to end тестування виявляє проблеми в загальній продуктивності системи.

Але оскільки ручному manual тестувальнику у великому додатку таке тестування може зайняти море часу, цей вид тестування чудово автоматизується наприклад, сервісом Protractor.

Питання #47 Що таке Recovery testing?

Recovery testing естування на відновлення) це тип нефункціонального тестування, що включає тестування здатності системи відновитись після помилки чи збою у системі. Найпростіший приклад: вимкнули світло чи живлення 😯

Питання #48 Що таке Compliance testing?

Compliance testing (Тестування відповідності) це тип нефункціонального тестування, який передбачає перевірку того, що побудований продукт відповідає стандартам, процедурами організації та ін. Як правило Compliance тестування проводиться зовнішніми компаніями, яке пропонує, продає, доставляє сертифіковане ПЗ певного застосування.

Conformance testing те ж, що і тестування відповідності.

Питання #49 Назвіть типи або приклади Compliance testing?

Forward compatibility testing (Перехідне тестування сумісності)  передбачає перевірку додатка на новішій версії іншої платформи або програмного забезпечення.

Backward compatibility testing (Зворотне тестування сумісності) навпаки передбачає перевірку додатка на старішій версії іншої платформи або програмного забезпечення.

Downward compatibility testing & Backward compatibility testing  те ж саме.

Питання #50 Як Ви розумієте Деструктивне Тестування?

Destructive testing  вид тестування, який спрямований на перевірку надійності програми шляхом навмисного порушення цілісності або розчленування програми.

Питання #51 Що таке Fault injection testing?

Fault injection testing (Тестування на несправності)  це тип випробувань, в якому помилка навмисно вводиться в додаток для поліпшення тестового покриття. Fault injection testing це навіть не вид тестування, а метод тестування, техніка тестування. Багатовидів тестування, суть яких вклинювати у систему помилки, наприклад Robutness Testing в першу чергу називається Fault injection тестуванням.

Питання #52 Що таке Тестування Залежностей?

Dependency testing (Тестування залежностей) техніка тестування, котра передбачає попередню перевірку вимог до програми на існуючій конфігурації системи, необхідної для правильного функціонування програми. Тестування нових функцій також перевіряється спочатку на існуючій системі. Зрозуміло, отримані результати аналізуються та екстраполюються на потрібну версію.

Питання #53 Поняття тестування інсталяції і деінсталяції?

Installation testing (Тестування установки)  вид тестування перевіряє, чи встановлюється програма згідно інструкції з встановлення і так само без проблем видаляється.

Питання #54 Тестування документації

Documentation testing (Тестування документації)  тестування документації передбачає перевірку та валідацію документів та інструкцій користувача системи.

Related posts

Leave a Comment

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.