Термін

Визначення

Waterfall Model

Це SDLC модель, де процес розробки відбувається послідовно, робота над наступною фазою розпочинається тільки після завершення робіт у попередній фазі.

 • Вимоги (Requirements)
 • Проектування (Design)
 • Реалізація (Implementation)
 • Верифікація (Testing/Verification)
 • Супровід (Maintenance)
Тестування по Waterfall Model Image
Малюнок 2. Тестування по Waterfall -у

Фази Waterfall:

 • Requirements Формування Вимог — це фаза створення системних і software requirements (вимог до ПЗ).
 • Design Дизайн — це фаза створення архітектури системи, графічного технічного дизайну.
 • Implementation Імплементація — це фаза конструювання, впровадження чи написання програм системи.
 • Verification Phase Верифікація — це фаза перевірки чи система працює так, як очікується. Валідація – це перевірка чи система розробляється так, як заплановано.
 • Maintenance Супровід — це фаза підтримки і супроводу продукту на кінцевому клієнтському середовищі.

  Використання:

  У проектах, де необхідні дуже жорсткі процеси і критично високий рівень якості, наприклад медичні, авіа, космічні проекти. Зазвичай це великі і довготривалі проекти.

  Waterfall модель не ефективна для комерційних проектів, які вимагають швидкої реакції на потреби ринку.

  Розповсюдженість: використовується у критичних для життя людини проектах з багаторівневим забезпеченням якості.